ÅRSMÖTESINFORMATION

Information Förbundsordförande Ann-Marie Lindgren,Umeå 070-3609174

E-post:kansliet@blabandet.se
Brevpost: Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 STOCKHOLM